VV Ptáci (napříč ročníky)

Copy Link
View in Chalk

Pomůcky: čtvrtka A4, tužka, pastelky nebo anilinky, atlas ptáků nebo vytištěné rozpoznávací znaky z přílohy, nůžky


Zápis do TK:  Realistická kresba / ptáci na krmítku - zimující pěvci

PT: 
;
) Lidské sídlo -  město - vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky)

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost


Postup 

Motivace:

Jaké druhy ptáků znáte? Kteří přilétají v zimě na krmítko? Jaké znaky mají pěvci?

Víte, co je ptačí hodinka? 

https://ptacihodinka.birdlife.cz/urcovani-ptaku/#/


Krok 1 - tužka - základní tvar

viz HOW to draw birds na https://johnmuirlaws.com/drawing-birds/ nebo v příloze

a) Obrys.

b) Zobák, nohy

c) Skupiny peří

d) Oko


Krok 2 - pastelka (anilinky)

https://ptacihodinka.birdlife.cz/wp-content/uploads/2023/01/ptaci-hodinka-kresby-urcovani-2023.pdf

a) Základní odstíny největších ploch

b) Doplňující stínování, barevné odlišení, menší plochy


Krok 3 - detaily

Krok 4 - vystřižení 

Krok  5 - rubová strana, zopakovat body 1b), c), d) 

(Krok 6 -  umístění na větev - sponkovačkou, páskou, provázkem, kolíčkem)


Video návod pro učitele v AJ (srozumitelné i pro AJ neznalého), více inspirace na https://johnmuirlaws.com/drawing-birds/

https://youtu.be/vgzhaGKKzxYKritéria hodnocení: